Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

CASTING INTERNETOWY KONKURSU MISS ŚLĄSKA

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy o przetwarzaniu Pani danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani danych osobowych jest GRUPA DIVINITA EKO-LOFT PROSTA S.A., posługujący się numerem NIP 6462995196, REGON 521478400 z siedzibą w: 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 48.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Jakie masz prawa?

 • Dostępu do danych osobowych,
 • Ich poprawiania,
 • Żądania ich usunięcia,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe osób korzystających z internetowego formularza zgłoszeniowego do castingu Konkursu Miss Śląska przetwarzane są:

 1. w celu wzięcia przez Panią udziału w castingu Konkursu Miss Śląska;
 2. w celu realizacji, marketingu i promocji Konkursu Miss Śląska na wszystkich jego etapach,  co jest uzasadnionym interesem Administratora;
 3. w celach prowadzenia przez Administratora działań wizerunkowych, działań reklamowych, informacyjnych Konkursu Miss Śląska.
 4. w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 5. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zgłoszenia do castingu Konkursu Miss Śląska przesłanego przez udostępniony na stronie internetowy formularz zgłoszeniowy w zakresie danych, które nie są niezbędne i które są niezbędne do nawiązania kontaktu;
 6. w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia przez Administratora informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora.

W przypadku gdyby pierwotnie wskazane cele uległy zmianie lub dane osobowe miały być przetwarzane w innym celu niż pierwotnie wskazane, zostanie Pani poinformowana o nowym celu przetwarzania danych. 
Bez poinformowania Pani o nowym celu, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani danych w tym nowym celu.

W jakim zakresie będą przetwarzane moje dane osobowe?

 • w zakresie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu - zgłoszenia wysłanego przez internetowy formularz zgłoszeniowy - przez czas obsługi zgłoszenia;
 • w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu – zgłoszenia wysłanego przez internetowy formularz zgłoszeniowy - przez czas obsługi zgłoszenia;
 • w zakresie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu jego zrealizowania.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych koniecznych do skutecznej realizacji czynności związanych z działaniami wizerunkowymi, reklamowymi, informacyjnymi, promocyjnymi, marketingowymi, uniemożliwi udział w castingu Konkursu Miss Śląska.

Niepodanie danych wymaganych w internetowym formularzu zgłoszeniowym do castingu Konkursu Miss Śląska uniemożliwi wzięcie przez Panią udziału w castingu Konkursu Miss Śląska.

 

Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom, które przetwarzają Pani dane w imieniu Administratora i na wyraźne jego polecenie:

- Agencjom marketingowym oraz podmiotom zajmującym się działaniami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi;

- Drukarniom;

- Podmiotom zajmującym się obsługą graficzną;

- Mediom (prasa, radio, telewizja, media internetowe);

- Odbiorcom materiałów reklamowych, marketingowych, promocyjnych i informacyjnych;

- Obsłudze informatycznej;

 • Organom władzy publicznej, którym Administrator udostępnia dane w wypełnieniu obowiązków przewidzianych prawem.

Czy Twoje dane są przekazywane do państw trzecich?

Pani dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Pani dane zawarte w internetowym formularzu zgłoszeniowym do castingu Konkursu Miss Śląska będą przechowywane przez czas trwania castingu do zakończenia danej edycji Konkursu Miss Śląska oraz w zakresie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu jego zrealizowania.

Czy Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Wobec Pani danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie Pani poddawana profilowaniu.

Zostań Miss Śląska

Spróbuj swoich sił w zmaganiach o koronę Miss Śląska, otwierających drogę do kariery, o której marzą kobiety na całym Świecie. Przeżyj świetną i niezapomnianą przygodę.

buton zgloszenie

Kontakt

Dyrektor Regionalny Wyborów Miss Śląska
Tel. +48 669 360 059

Adres do korespondencji elektronicznej
biuro@miss.slask.pl

organizatorzy bottom